Giáo trình nền và móng - Trung cấp Cầu đường & Dạy nghề

Giáo trình "Nền và Móng" gồm bài mở đầu và 4 chương với những nội dung cơ bản về tính toán và kỹ thuật xây dựng móng. Mỗi loại móng đề cập đến những nội dung cơ bản, những nguyên tắc chủ yếu trong tính toán, những công nghệ thi công chủ yếu ; phân tích ưu, nhược điểm và phạm vị sử dụng. Cho nên trong giáo trình đã sử dụng nhiều bảng biểu và hình vẽ để khái quát những phương pháp tính toán và mô tả kỹ thuật cơ bản cùng một số trang bị thi công chủ yếu tạo thuận lợi trong khi học tập và nghiên cứu nội dung môn học.

Từ khóa: Nền và móng, Giáo trình nền và móng, Kỹ thuật xây dựng móng, Tính toán xây dựng móng, Vật liệu làm móng, Nền công trình

pdf 130 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:175 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận