Giáo trình môn Di truyền học

Giáo trình môn Di truyền học sau đây cung cấp cho các bạn những kiến thức về bản chất của vật chất di truyền; sao chép DNA; cơ sở tế bào học của tính di truyền; các quy luật di truyền của Mendel; tương tác gen và một số kiến thức khác.

Từ khóa: Di truyền học, Giáo trình môn Di truyền học, Vật chất di truyền, Bản chất vật chất di truyền, Quy luật di truyền của Mendel, Tương tác gen

pdf 272 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2018 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận