Giáo trình Lí luận Văn học

Cuốn giáo trình này nhằm giúp các bạn sinh viên hệ đào tạo chính quy tại khoa Giáo dục Tiểu học và các bạn học viên là giáo viên tiểu học theo học hệ đào tạo tại chức, từ xa, chuyên tu có thêm hiểu biết và nắm vững những kiến thức cơ bản về bộ môn Lí luận Văn học để từ đó có thể giảng dạy tốt môn Văn học ở bậc tiểu học...

Từ khóa: Lý luân văn học, Bản chất thẫm mỹ của văn học, Bản chất xã hội của văn học, Văn học Việt Nam, Giáo trình văn học, Khuynh hướng văn học

pdf 209 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:22/02/2014 | Lượt xem:218 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận