Giáo trình kỹ thuật thi công - Lê Khánh Toàn

Giáo trình gồm 2 phần có nội dung khái quát bề kỹ thuật thi công, trong đó phần 1 đề cập đến công tác thi công đất, phần 2 khái quát nội dung về công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Cùng tham khảo cuốn giáo trình để có kiến thức tổng quát nhất về kỹ thuật thi công.

Từ khóa: Kỹ thuật thi công, Giáo trình kỹ thuật thi công, Kỹ thuật xây dựng, Công trình xây dựng dân dụng, Công tác thi công đất, Tài liệu xây dựng

pdf 150 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:21/02/2014 | Lượt xem:652 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 16

Đăng nhập để bình luận