Giáo trình kỹ thuật thi công - Lê Khánh Toàn

Giáo trình gồm 2 phần có nội dung khái quát bề kỹ thuật thi công, trong đó phần 1 đề cập đến công tác thi công đất, phần 2 khái quát nội dung về công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Cùng tham khảo cuốn giáo trình để có kiến thức tổng quát nhất về kỹ thuật thi công.