GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT SỐ - TS NGUYỄN VIẾT NGUYÊN

Một hệ thống kỹ thuật số sử dụng các giá trị rời rạc (không liên tục) để đại diện cho thông tin cho đầu vào, xử lý, truyền đi, lữu trữ…. Ngược lại, các hệ thống phi số (hay kỹ thuật tương tự analog) sử dụng dải các giá trị liên tục để đại diện cho thông tin. Dù các hệ thống kỹ thuật số là rời rạc, thông tin được đại diện có thể rời rạc như con số, chữ, hình tượng hay liên tục như âm thanh, hình ảnh.

Từ khóa: giáo trình, kỹ thuật số, vi xử lý, vật liệu điện tử, kỹ thuật điện tử, sách kĩ thuật

pdf 254 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:211 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 16

Đăng nhập để bình luận