Giáo trình kiến trúc máy tính

Giáo trình này nhằm trang bị cho người đọc các nội dung chủ yếu sau:
¾ Lịch sử phát triển của máy tính, các thế hệ máy tính và cách phân loại máy
tính. Cách biến đổi cơ bản của hệ thống số, các bảng mã thông dụng được dùng để biểu
diễn các ký tự.
¾ Giới thiệu các thành phần cơ bản của một hệ thống máy tính, khái niệm về kiến
trúc máy tính, tập lệnh. Các kiểu kiến trúc máy tính: mô tả kiến trúc, các kiểu định vị.
¾ Giới thiệu cấu trúc của bộ xử lý trung tâm: tổ chức, chức năng và nguyên lý
hoạt động của các bộ phận bên trong bộ xử lý. Mô tả diễn tiến thi hành một lệnh mã máy
và một số kỹ thuật xử lý thông tin: ống dẫn, siêu ống dẫn, siêu vô hướng, máy tính có
lệnh thật dài, máy tính véc-tơ, xử lý song song và kiến trúc IA-64.

Từ khóa: giáo trình, cấu trúc máy tính, kỹ thuật máy tính, kiến trúc máy tính, mã hóa thông tin, bộ xử lý, giáo trình máy tính

pdf 95 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận