Giáo trình kiến trúc máy tính

Trong kỹ thuật máy tính, kiến trúc máy tính là thiết kế khái niệm và cấu trúc hoạt động căn bản của một hệ thống máy tính. Nó là một bản thiết kế (blueprint) mô tả có tính chất chức năng về các yêu cầu (đặc biệt là tốc độ và các kết nối tương hỗ) và những sự thi hành thiết kế cho những bộ phận khác nhau của một máy tính - tập trung chủ yếu vào việc CPU hoạt động nội tại như thế nào và truy cập các địa chỉ trong bộ nhớ bằng cách nào.
Nó cũng có thể được định nghĩa như là khoa học và nghệ thuật lựa chọn và kết nối các thành phần phần cứng để tạo thành các máy tính đáp ứng được các mục đích về tính năng, hiệu suất và giá cả.

Từ khóa: Giáo trình kiến trúc máy tính, kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, công nghệ phần cứng, kỹ thuật máy tính, thiết bị máy tính

pdf 143 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận