Giáo trình Kết cấu bêtông cốt thép phần thiết kế nhà cửa: Phần II

Giáo trình Kết cấu bêtông cốt thép phần thiết kế nhà cửa: Phần II gồm các nội dung: kết cấu móng bêtông cốt thép, kết cấu nhà nhiều tầng, phần phụ lục. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Xây dựng.
Đăng nhập để bình luận