Giáo trình Kế toán công ty - PGS.TS. Nguyễn Thị Đông (chủ biên)

Nội dung Giáo trình Kế toán công ty do PGS.TS. Nguyễn Thị Đông (chủ biên) biên soạn được để cập trong chương 7 của cuốn sách, với những vấn đề khoa học cơ bản về kế toán tài chính vận dụng trong các loại hình công ty trên cơ sở kết hợp chế độ kế toán doanh nghiệp với các quy định pháp lý hiện hành về tổ chức và hoạt động của các loại hình công ty ở Việt Nam và tổng quan về các loại hình công ty và kế toán công ty, báo cáo tài chính trong các công ty.

Từ khóa: Kế toán công ty, Giáo trình Kế toán công ty, Kế toán doanh nghiệp, Chế độ kiểm toán, Báo cáo tài chính công ty, Chứng từ kế toán

pdf 199 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/09/2014 | Lượt xem:275 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 30

Đăng nhập để bình luận