Giáo trình Hóa dược - Dược lý - NXB Y học

Giáo trình Hóa dược - Dược lý dược thiết kế 3 phần. Nội dung bài học gồm 33 bài, phần đọc thêm với các kiến thức một số loại thuốc không thuộc chương trình của môn học nhưng bổ ích cho người học trong việc bổ sung kiến thức môn học, và cuối cùng là phần mục lục gồm những vấn đề cần thiết giúp người đọc tra cứu thông tin nhằm hoàn thành mục tiêu nội dung môn học.

Từ khóa: Hóa dược - Dược lý, Giáo trình Hóa dược - Dược lý, Dược động học của thuốc, Tác dụng thuốc, Thuốc chống độc, Vacxin phòng bệnh

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/10/2015 | Lượt xem:166 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 32

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)