Giáo trình Cơ sở tạo hình

Giáo trình “Cơ sở tạo hình” được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập của sinh viên ngành Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Mục đích để trang bị cho sinh viên những kiến thức và khả năng tư duy ban đầu về Tạo hình. Giáo trình là sự kết hợp khá đầy đủ các tài liệu liên quan về cơ sở tạo hình đã được xuất bản trước đây: Cơ sở tạo hình kiến trúc (Thành phố Hồ Chí Minh); Cơ sở tạo hình kiến trúc (Hà Nội); Design thị giác;...

Từ khóa: Giáo trình Cơ sở tạo hình, Cơ sở tạo hình kiến trúc, Tạo hình kiến trúc, Cảm quan thị giác, Khối và không gian, Design thị giác

pdf 60 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:39 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận