Giáo trình Cơ học kết cấu - Lều Thọ Trình

Giáo trình Cơ học kết cấu giúp sinh viên xác định nội lực, biến dạng và chuyển vị trong công trình nhằm xây dựng công trình thỏa mãn các yêu cầu về điều kiện về độ bền, điều kiện về độ cứng, điều kiện về ổn định.

Từ khóa: Giáo trình Cơ học kết cấu, Giáo trình xây dựng, Cơ học kết cấu, Kết cấu dạng dầm, Hệ dầm nhiều nhiệt, Hệ khung 3 khớp

pdf 56 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:385 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 17

Đăng nhập để bình luận