Giáo trình cấp nước - NXB Xây dựng

Nội dung cuốn sách đề cập nhiều kiến thức và kỹ năng cơ bản cần phải có đối với công nhân ngành nước. Chính vì vậy cuốn sách chắc chắn sẽ đáp ứng một phần lòng mong đợi của các giảng viên giảng dạy và công nhân ngành nước. Đồng thời giáo trình phục vụ nghiên cứu học tập của giáo viên và học viên.

Từ khóa: Giáo trình cấp nước, Giáo trình cấp thoát nước, Xây dựng công trình đô thị, Xây dựng kỹ thuật, Môi trường nước, Thông số kỹ thuật

pdf 219 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:193 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 16

Đăng nhập để bình luận