Giáo trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ cho Thuyết minh viên Du lịch: Phần 2

“Giáo trình bồi dưỡng Nghiệp vụ cho Thuyết minh viên Du lịch” được biên soạn với mục đích xây dựng bộ chuẩn kiến thức, kỹ năng và hành vi nghề chuyên nghiệp cho chức danh nghề Thuyết minh viên, cung cấp nguồn tài liệu để thống nhất trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thuyết minh viên du lịch, giúp họ có điều kiện chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ, hướng tới việc cấp chứng chỉ nghề trong tương lai. Nội dung phần 1 gồm 4 chương đầu của tài liệu.

Từ khóa: Thuyết minh viên, Thuyết minh viên Du lịch, Giáo trình Thuyết minh viên Phần 1, Tâm lý khách du lịch, Kỹ năng thuyết minh, Du lịch Việt Nam

pdf 195 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:132 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 12

Đăng nhập để bình luận