Giáo trình Bệnh học răng - miệng (Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học)

Giáo trình Bệnh học răng - miệng trình bày một số nội dung chính như: Khám răng-hàm-mặt; đại cương răng-hàm-mặt, mối liên quan giữa răng-hàm-mặt và các cơ quan khác trong cơ thể; mô phôi răng - miệng đại cương; ứng dụng mô phôi răng - miệng trong lâm sàng; bệnh sâu răng; bệnh tuỷ răng; bệnh vùng cuống răng; bệnh viêm quanh răng; chấn thương răng;…và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bệnh học răng miệng, Giáo trình Bệnh học răng miệng, Khám răng hàm mặt, Mô phôi răng miệng, Bệnh sâu răng, Chấn thương răng

pdf 190 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2018 | Lượt xem:89 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận