Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

Phần cứng gồm những đối tượng vật lý hữu hình như vi mạch, bản mạch in, màn hình, bộ nhớ, ... Phần cứng thực hiện các chức năng xử lý thông tin cơ bản ở mức thấp nhất tức là các tín hiệu nhị phân.

Phần mềm là các chương trình điều phối các hoạt động của phần cứng máy tính và chỉ đạo việc xử lý số liệu.

Từ khóa: cài đặt máy tính, sửa chữa máy tính, kỹ năng máy tính, lắp ráp máy tính, cấu trúc máy tính, phần mềm máy tính

pdf 68 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận