Giáo trình Assembly

Ngôn ngữ assembly (còn gọi là hợp ngữ) là một ngôn ngữ bậc thấp được dùng trong việc viết các chương trình máy tính. Ngôn ngữ assembly sử dụng các từ có tính gợi nhớ, các từ viết tắt để giúp ta dễ ghi nhớ các chỉ thị phức tạp và làm cho việc lập trình bằng assembly dễ dàng hơn. Mục đích của việc dùng các từ gợi nhớ là nhằm thay thế việc lập trình trực tiếp bằng ngôn ngữ máy được sử dụng trong các máy tính đầu tiên thường gặp nhiều lỗi và tốn thời gian. Một chương trình viết bằng ngôn ngữ assembly được dịch thành mã máy bằng một chương trình tiện ích được gọi là assembler (Một chương trình assembler khác với một trình biên dịch ở chỗ nó chuyển đổi mỗi lệnh của chương trình assembly thành một lệnh Các chương trình viết bằng ngôn ngữ assembly liên quan rất chặt chẽ đến kiến trúc của máy tính.

Từ khóa: Giáo trình Assembly , chương trình lập trình, kỹ thuật máy tính, giáo trình lập trình, lập trình máy tính, code lập trình, ngôn ngữ lập trình,

pdf 114 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận