Giáo trình An toàn và bảo mật Thông tin

Mục đích của học phần:
Truyền đạt cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực riêng trong an toàn bảo mật máy tính:
Các giải thuật mã hóa trong truyền tin.
Các thuật toán tạo hàm băm và chữ ký điện tử.
Các mô hình trao chuyển khóa.
Các mô hình chứng thực và các giao thức mật mã.
Nội dung chủ yếu:
Gồm 2 phần:
Phần lý thuyết: cung cấp các lý thuyết về thuật toán mã hóa, các giao thức.
Phần lập trình: cài đặt các hệ mã, viết các ứng dụng sử dụng các hệ mã mật.

Từ khóa: tài liệu học đại học, Giáo trình An toàn thông tin, bảo mật Thông tin, thuật toán mã hóa, giải thuật mã hóa truyền tin, mô hình trao chuyển khóa

pdf 145 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận