Giáo trình An toàn lao động - Lưu Đức Hòa

Giáo trình An toàn lao động gồm các biện pháp khoa học, tổ chức, kinh tế xã hội để loại trừ những yếu tố nguy hiểm và có hại được phát sinh trong quá trình lao động và sản xuất, từ đó cải thiện điều kiện lao động hoặc tạo điều kiện an toàn trong lao động.

Từ khóa: Giáo trình An toàn lao động, Giáo trình xây dựng, Giáo trình An toàn lao động, An toàn lao động, Pháp lý bảo hộ lao động, Khoa học bảo hộ lao động

pdf 62 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:459 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 33

Đăng nhập để bình luận