Giáo trình Access và ứng dụng ( Huỳnh Quyết Thắng - Nxb Giáo Dục )

Tài liệu tham khảo giáo trình Access và ứng dụng ( nhà xuất bản Giáo dục ) tác giả Huỳnh Quyết Thắng. Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp. Tài liệu giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu access là hệ cho phép lưu trữ và lọc thông tin có cầu trúc từ thiết bị lưu trữ.

Từ khóa: quản trị dữ liệu, Access 2000, quản trị dữ liệu, hệ quản trị, thiết kế biểu mẫu, lập trình trên access

pdf 197 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận