Giáo án môn lý thuyết đồ thị

Lý thuyết đồ thị là nghành khoa học đã có từ lâu nhưng lại có rất nhiều ứng dụng hiện đại. Những
ý tưởng cơ sở ban đầu của nó được đưa ra từ những năm đầu thế kỷ 18 bởi nhà toán học người Thuỵ
Sỹ là Leonhard Euler.
Lý thuyết đồ thịđược dùng để giải quyết các bài toán thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng
hạn: Dùng mô hình đồ thịđể xác định xem hai máy tính trong một mạng máy tính có trao đổi thông
tin được với nhau hay không?. Đồ thị với các trọng sốđược gắn cho các cạnh có thể dùng để giải
quyết bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai thành phố trong một mạng lưới giao thông. Chúng ta
cũng có thể phân biệt các hợp chất hoá học có cùng công thức phân tử nhưng có cấu trúc khác nhau
nhờ vào đồ thị...

Từ khóa: giáo trình tin học, tin học đại cương, tài liệu học đại học, đồ thị liên thông, tài liệu lý thuyết đồ thị, đồ thị có hướng

pdf 63 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:197 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận