Giải pháp nâng cao công tác kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp

Bài viết đưa ra các nhận định về thực trạng công tác kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt đồng thời đề xuất một số giải pháp giúp các doanh nghiệp vận dụng tốt hơn những quy định trong việc thực hiện kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt có chất lượng ngày càng cao hơn.

Từ khóa: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, Công tác kế toán thuế, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Ngân sách nhà nước

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/05/2021 | Lượt xem:17 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận