Giải pháp khắc phục phát sinh chi phí xây dựng công trình đường bộ

Trong bài báo này, tác giả xây dựng phương pháp thực hiện thông qua phân tích các dự án đã thực hiện và tiến hành khảo sát điều tra trên những đối tượng liên quan trong quá trình thực hiện dự án để xác định các nguyên nhân và đưa ra giải pháp hạn chế phát sinh CPXD công trình đường bộ. Nghiên cứu được thực hiện cụ thể trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng.

Từ khóa: Chi phí xây dựng, Công trình đường bộ, Giao thông đường bộ, Giao thông vận tải, Kinh tế vận tải, Kỹ thuật giao thông vận tải

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/10/2018 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận