Giá trị của việc cải thiện chất lượng không khí: một đánh giá ngẫu nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá giá trị của việc cải thiện chất lượng không khí đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh qua mức sẵn lòng chi trả (Willingness to pay: WTP) của người dân bằng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên 300 người đã được chọn tham gia phỏng vấn với bảng câu hỏi cầu trúc và câu hỏi mở về mức sẵn lòng chi trả của họ.

Từ khóa: Công nghệ sinh học, Chất lượng không khí, Môi trường không khí, Ô nhiễm không khí, Không khí đô thị, Bảo vệ môi trường không khí

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/12/2018 | Lượt xem:56 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận