Giáo Dục Môi Trường Trong Môn Học Công Nghệ Trung Học Phổ Thông

Môn Công nghệ là tích hợp của các môn học thủ
công và kỹ thuật phổ thông (kỹ thuật phục vụ,
kỹ thuật nông nghiệp, kỹ thuật công nghiệp)
nhằm phản ánh “tập hợp các phương pháp,
quy tắc, kỹ năng được sử dụng để tác động
vào đối tượng lao động thông qua các phương
tiện nhằm tạo ra sản phẩm”.Môn học nhằm giúp học sinh làm quen với thực tiễn
về các mối quan hệ giữa người với người, giữa
con người với công cụ lao động, với công nghệ
sản xuất, dịch vụ và với môi trường thiên
nhiên; qua đó hình thành thói quen và kỹ năng
lao động tự phục vụ, tiến tới tự lập nghiệp khi
trưởng thành.

Từ khóa: biện pháp bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường, công nghệ môi trường, phương pháp tích hợp, môi trường học tập, sáng kiến giáo dục

ppt 43 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận