Ebook Xây dựng mô hình phát triển sản xuất bảo vệ môi trường cho người dân: Phần 2

Phần 2 giới thiệu một số nội dung: Hợp tác xã vệ sinh môi trường nông thôn, xử lý rác thải khép kín trong gia đình, xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, làm giàu trên đất hoang hóa,.. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Mô hình sản xuất, Bảo vệ môi trường, Phát triển bền vững, Người dân bảo vệ môi trường, Xử lý rác thải, Làm giàu trên đất hoang hóa

pdf 135 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:9 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận