Ebook Việt Nam sử lược - NXB Tổng hợp TP.HCM

Ebook "Việt Nam sử lược" được biên soạn xong năm 1919 và ấn hành vào đầu năm 1921. Ebook mau chóng chiếm được cảm tình và đón nhận của đông đảo bạn đọc. Lịch sử Việt Nam từ năm 1902 trở về trước được soạn giả thuật lại với một lối trình bày rõ ràng súc tích và một cách nhìn tương đối khách quan, nhằm giúp cho người đọc nắm được những nét chính yếu của lịch sử dân tộc. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Việt Nam Sử lược, Lịch sử Việt Nam, Tài liệu Lịch sử , Thời đại tự chủ, Thương cổ thời đại, Bắc thuộc thời đại, Cận kim thời đại

pdf 573 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2017 | Lượt xem:264 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 13

Đăng nhập để bình luận