Ebook Việc họ - NXB Văn hóa dân tộc

Ebook "Việc họ" ghi chép nội dung các cuộc tọa đàm, các cuộc họp, trao đổi tâm tư kinh nghiệm giữa những người có nguyện vọng nhiệt thành cho chăm lo việc họ. Sau đây mời các bạn cùng xem qua ebook để nắm được các nghi lễ, văn hóa,... đã được trình bày.

Từ khóa: Văn hóa Việt Nam, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Phong tục Việt Nam, Ebook Việc họ, Phong tục thờ cúng, Phong tục tập quán

pdf 75 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2017 | Lượt xem:283 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận