Ebook Tục ngữ Việt Nam cấu trúc và thi pháp: Phần 2 - Nguyễn Thái Hòa

 Ebook "Tục ngữ Việt Nam cấu trúc và thi pháp: Phần 2" nối tiếp phần 1 trình bày nội dung phần 3 - Thi pháp tục ngữ gồm: Sự sáng tạo của tục ngữ, mô phỏng và triển khai các khuôn hình, tục ngữ - Một tổng thể thi ca nhỏ nhất, tục ngữ - Một danh mục các lẽ thường, sự vận dụng của tục ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.  

Từ khóa: Tục ngữ Việt Nam, Cấu trúc tục ngữ Việt Nam, Thi pháp tục ngữ Việt Nam, Sự sáng tạo tục ngữ, Vận dụng tục ngữ, Tục ngữ mô phỏng

pdf 108 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/05/2015 | Lượt xem:164 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận