Ebook Tủ sách dạy nghề Adobe photoshop CS2: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếp nối phần 1, phàn 2 ebook đi sâu trình bày về nội dung sau: Layer và ứng dụng, màu sắc trong photoshop, vẽ hình và chỉnh sửa, nhóm công cụ shape sử dụng filter, in ấn và xuất file. Với mục tiêu giúp các bạn từng bước nắm vững công cụ trong phần mềm và phương pháp làm việc trong photoshop, từ đó ứng dụng vào công việc xử lý ảnh, hi vọng giáo trình sẽ hỗ trợ đắc lực cho các bạn khi tiếp cận với phần mềm mới này. Đặc biệt đối với các bạn làm việc trong lĩnh vực đồ họa máy tính.

Từ khóa: Tủ sách dạy nghề, Adobe photoshop CS2, Phần mềm Adobe, Layer và ứng dụng, Màu sắc trong photoshop, Nhóm công cụ shape, Sử dụng filter

pdf 79 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2019 | Lượt xem:79 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận