Ebook Tư mã Binh pháp - Điền Nhương Tư

Trong thời Xuân Thu, Chiến Quốc của Trung Hoa, ta thấy có ba binh gia nổi tiếng nhất là Điền Nhương Tư, Tôn Võ và Ngô Khởi mà người đời thường tôn xưng là Điền Tư Mã, Tôn Tử và Ngô Tử. Sau đây là ebook "Tư mã Binh pháp" của Điền Nhương Tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Tư mã Binh pháp, Binh pháp thời xưa, Sách sử ký, Lịch sử Trung Quốc, Binh pháp Trung Hoa, Binh pháp cổ

pdf 33 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2015 | Lượt xem:692 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 12

Đăng nhập để bình luận