Ebook Từ điển Xã hội học Oxford: Phần 1

(BQ)Công trình này được biên dịch từ cuốn Oxford Dictionary of Sociology, do Gordon Marshall chủ biên, Nhà xuất bản Oxford University ấn hành năm 1998 (tái bản). Việc biên dịch được tiến hành trong khuôn khổ Dự án Phát triển Ngành Xã hội học (2002-2004) của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN với sự tài trợ của Ford Foundation tại Việt Nam. Trong phần 1 sau đây sẽ bắt đầu từ chữ A đến chữ L. Mời bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận