Ebook Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và kiến trúc: Phần 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

 Ebook Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và kiến trúc được ra đời nhằm giúp các kỹ sư, phiên dịch viên công tác trong ngành có thể sử dụng tốt các tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếp với đối tác nước ngoài, cũng như vận dụng vào công việc, cuộc sống hằng ngày. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 ebook sau đây.
Đăng nhập để bình luận