Ebook Tiếng Anh chuyên ngành - Check your English vocabulary for computers and information technology: Phần 1

Check your English vocabulary for computers and information technology là cuốn sách từ vựng tiếng Anh dành có những ai chuyên ngành máy tính và công nghệ thông tin. Cuốn sách giúp bạn có một lượng tốt trong chuyên ngành để phát triển công việc tốt trong môi trường sử dụng Anh ngữ. Mời các bạn tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

Từ khóa: Tiếng Anh chuyên ngành, Kiểm tra từ vựng tiếng Anh, Tiếng anh ngành Công nghệ thông tin, Tiếng Anh ngành khoa học máy tính, Tự học tiếng Anh

pdf 96 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/02/2017 | Lượt xem:183 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 39

Đăng nhập để bình luận