Ebook Tiến trình đổi mới quản lý nền kinh tế quốc dân của Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tiến trình đổi mới quản lý nền kinh tế quốc dân của Việt Nam", phần 2 giới thiệu tới người đọc những bước đổ mới liên tục trong quản lý nền kinh tế quốc dân từ năm 1986. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận