Ebook Thung lũng Silicon - Những bí mật marketing chưa từng được tiết lộ: Phần 2

Phần 2 ebook gồm các câu chuyện: Phố chính, xác định vị trí, hợp tác chiến lược, lợi thế cạnh tranh, định vị, lãnh đạo tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Từ khóa: Thung lũng Silicon, Bí mật marketing chưa từng tiết lộ, Phố chính, Xác định vị trí, Hợp tác chiến lược, Lợi thế cạnh tranh

pdf 86 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/12/2018 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận