Ebook Thơ ca Việt Nam - Hình thức và thể loại: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Thơ ca Việt Nam - Hình thức và thể loại" giới thiệu tới người đọc sự phát triển của thơ ca: Quan hệ giữa sự xác định tinh thần dân tộc và sự tiếp thu tinh hoa nước ngoài trong hình thức thơ ca Việt Nam, sự phát triển của hình thức thơ ca trong văn học Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

Từ khóa: Thơ ca Việt Nam, Hình thức thơ ca Việt Nam, Thể loại thơ ca Việt Nam, Sự phát triển của thơ ca, Hình thức thơ ca, Văn học Việt Nam

pdf 177 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận