Ebook Thế giới hóa học kỳ thú: Phần 1

Ebook Thế giới hóa học kỳ thú: Phần 1 sẽ trình bày các nội dung xoay quanh các kiến thức về hóa học, trái đất, con người và những phát hiện của con người về cuộc sống xung quanh như: Tại sao nói trái đất được cấu thành từ các nguyên tố, tính phóng xạ của nguyên tố, cách nhận biết các nguyên tố, các nguyên tố trong cơ thể người,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận