Ebook Thái công binh pháp: Phần 1

"Thái công binh pháp" là một tác phẩm binh pháp tương truyền do người đời Chiến Quốc ghi chép lại những tư tưởng của Khương Tử Nha mà làm thành. Đây được coi là một trong những bộ binh pháp đầu tiên của Trung Quốc thời cổ đại. Sau đây mời các bạn tham khảo ebook "Thái công binh pháp: Phần 1".

Từ khóa: Thái công binh pháp, Binh pháp thời xưa, Sách sử ký, Lịch sử Trung Quốc, Binh pháp Trung Hoa, Binh pháp cổ

pdf 27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2015 | Lượt xem:710 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 13

Đăng nhập để bình luận