Ebook Tài nguyên du lịch: Phần 1 - Bùi Thị Hải Yến (chủ biên)

Phần 1 cuốn sách "Tài nguyên du lịch" của hai tác giả Bùi Thị Hải Yến (chủ biên) và Phạm Hồng Long gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, trình bày những vấn đề lí luận và bức tranh chung về tài nguyên du lịch; điều tra, đánh giá: dẫn luận tài nguyên du lịch; điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch; đánh giá tác động của các hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi trường; quản lí, sử dụng, bảo vệ và tôn tạo tài nguyên môi trường du lịch.

Từ khóa: Tài nguyên du lịch, Môi trường du lịch, Hoạt động du lịch, Quản lý du lịch, Bảo vệ môi trường du lịch, Du lịch Việt Nam

pdf 196 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/09/2015 | Lượt xem:311 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 45

Đăng nhập để bình luận