Ebook Sổ tay công trình sư thi công: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Sổ tay công trình sư thi công" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bê tông cốt thép, bê tông dự ứng lực, kết cấu gỗ, kết cấu thép, phòng ăn mòn, mặt đất và mặt sàn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Từ khóa: Ebook Sổ tay công trình sư thi công, Công trình sư thi công, Bê tông cốt thép, Bê tông dự ứng lực, Kết cấu gỗ, Kết cấu thép, Phòng ăn mòn

pdf 417 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/08/2020 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận