Ebook Quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Ứng dụng trong ngành công nghiệp môi trường): Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách bao gồm các chương còn lại với nội dung trình bày về: Chương 6. Đun nóng và làm nguội; chương 7. Bốc hơi - ngưng tụ, kỹ thuật lạnh, kỹ thuật điều hòa không khí, lò hơi lờ đốt. Giáo trình cũng rất hữu ích cho sinh viên ngành công nghệ nhiệt - lạnh, các giảng viên, cán bộ kỹ thuật và bạn đọc quan tâm tới lĩnh vực công nghệ nhiệt - lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận