Ebook Phong thủy thực hành trong xây dựng kiến trúc nhà ở: Phần 3 - Vũ Đức Huynh

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 3 "Hướng nhà, hướng khí và các phương vị" trong cuốn sách Phong thủy thực hành trong xây dựng kiến trúc nhà ở dưới đây để nắm bắt được những nội dung về định hướng khí cho các tuổi theo phép phong thủy, chọn hướng khí, hướng huyền quang theo thuyết phong thủy với quan điểm của thuyết quan điểm Tam ngươn cung phi,...

Từ khóa: Tài liệu phong thủy, Sách về phong thủy, Phong thủy thực hành, Định hướng khí, Phép phong thủy, Chọn hướng khí

pdf 251 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/06/2017 | Lượt xem:166 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận