Ebook Phát triển du lịch làng nghề - nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Tây: Phần 1

Ebook Phát triển du lịch làng nghề - nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Tây: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Du lịch làng nghề - loại hình đặc thù của phương Đông, khái niệm làng nghề và du lịch làng nghề, tiềm năng du lịch làng nghề Hà Tây, Hà Tây - vùng đất nghề nổi tiếng, làng dệt Vạn Phúc, làng thêu Quất Động, làng khảm trai Chuyên Mỹ,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận