Ebook Luật giáo dục năm 2005 và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Luật giáo dục năm 2005 và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục" cung cấp cho người đọc những quy định chung của Luật giáo dục; hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường và các cơ sở giáo dục khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Luật giáo dục, Quy định về xử phạt vi phạm, Xử phạt vi phạm hành chính, Vi phạm luật giáo dục, Hệ thống giáo dục quốc dân, Cơ sở giáo dục

pdf 37 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:03/12/2015 | Lượt xem:94 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận