Ebook Luật dược: Phần 1

"Luật dược" quy định việc kinh doanh thuốc; đăng ký, lưu hành thuốc; sử dụng thuốc; cung ứng thuốc; quản cáo thuốc; thủ thuốc trên lâm sàng; quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần; tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ; tiêu chuẩn chất lượng thuốc và kiểm nghiệm thuốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 cuốn sách.

Từ khóa: Kiểm nghiệm thuốc, Tiền chất dùng làm thuốc, Tiêu chuẩn chất lượng thuốc, Quản cáo thuốc, Sử dụng thuốc, Quản lý thuốc gây nghiện

pdf 35 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:03/12/2015 | Lượt xem:86 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận