Ebook Luật du lịch Việt Nam năm 2005: Phần 1 - NXB Tổng hợp Đồng Nai

Ebook "Luật du lịch Việt Nam năm 2005" là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Những nội dung cơ bản của luật du lịch hay những vấn đề liên quan đế nó đều được nêu rõ trong tài liệu như tài nguyên du lịch, quy hoạch phát triển du lịch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 của tài liệu sau đây.

Từ khóa: Luật du lịch Việt Nam năm 2005, Luật du lịch, Du lịch Việt Nam, Khách du lịch, Quy hoạch du lịch, Phát triển du lịch

pdf 37 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2015 | Lượt xem:145 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận