Ebook Kinh tế y tế và bảo hiểm y tế - NXB Y Học

Giới thiệu về kinh tế y tế, phân tích chi phí, tài chính y tế, viện phí và bảo hiểm y tế là những nội dung chính được trình bày trong "Ebook Kinh tế y tế và bảo hiểm y tế". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Từ khóa: Kinh tế y tế, Bảo hiểm y tế, Tìm hiểu kinh tế y tế, Tìm hiểu bảo hiểm y tế, Phân tích chi phí, , Viện phí và bảo hiểm y tế

pdf 29 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/10/2015 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)