Ebook Kiến trúc nhập môn - Kts. Nguyễn Hữu Trí

Ebook "Kiến trúc nhập môn" trình bày các nội dung sau: đặc điểm môn học, mô tả công trình, cấu trúc công trình, thước đo kiến trúc, kích thước kiến trúc, yếu tố tạo thành, định nghĩa kiến trúc, kiến trúc sư, sổ tay bút họa, trang tuyển họa, đồ họa kiến trúc.

Từ khóa: Thiết kế kiến trúc, Kiến trúc nhập môn, Kiến trúc sư, Sổ tay bút họa, Đồ họa kiến trúc, Cấu trúc công trình

pdf 113 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2015 | Lượt xem:350 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 27

Đăng nhập để bình luận