Ebook Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 2

Phần 2 cuốn "Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các ví dụ tính toán, yêu cầu kỹ thuật thi công kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận